Statuten VZWSTATUTEN Wandelclub De Slak vzw


Op de website van het Staatsblad kan men alle neergelegde stukken raadplegen in verband met de statuten van Wandelclub de Slak vzw.